Tilskudd til atkomstvei

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland har nylig fordelt 12 millioner kroner til tiltak i hele fylket, og Sørfold kommune får 775.000 kroner til utvidelse av vei til Straumen barnehage.

Atkomstvei til Straumen barnehage

FERDIG I SOMMER. Slik ser atkomstveien til Straumen barnehage ut etter utvidelsen. Arbeidet ble utført i sommer mens skolen hadde ferie.

Søknadssummen innvilget

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland hadde møte 7. september, og fordelte 12 millioner til prosjekter over hele fylket. Dette opplyser Øyvind Mathisen, som er leder i utvalget.

Det kan søkes om inntil 1,2 millioner kroner til et prosjekt, og maksimal tilskuddsandel er 80% av totale kostnader.

Sørfold kommune fikk full uttelling, og er tildelt 775.000 kroner. 

Utvidelse av atkomstvei til Straumen barnehage er innarbeidet i kommunens trafikksikkerhetsplan, og formannskapet har forskuttert midler i påvente av tilskudd fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Økt vegbredde

Bakgrunnen for prosjektet er at den smale veien kunne medføre trafikkfarlige situasjoner med biler til og fra barnehagen, samtidig som barn krysset veibanen mellom skolen og barnehagen.

Veibanen er nå utvidet med ca. 0,5 meter mot oversiden, og autovernet er flyttet 0,75 meter inn i fortaussonen mot skolen. Dermed er vegbredden økt med ca. 1,25 meter.

Fortauet er utvidet tilsvarende mot skolen, slik at opprinnelig bredde for gående og syklende er opprettholdt.

For å bremse farten på syklende som krysser veien fra snarvei gjennom boligområdene er det også satt opp en port (bildet under).

Sperreport ved vei til Straumen barnehage

Sist oppdatert den 09. september 2015