Oppretter tilskuddsordning

Sørfold deltar i en 3-årig boligsatsing i samarbeid med Husbanken. Nå skal tiltak iverksettes, og det opprettes en tilskuddsordning for blant annet å stimulere til flere utleieboliger.

Kommunestyret signerer boligavtale

SIGNERING. I juni i år inngikk kommunestyret samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i boligsatsingen. Sittende: F.v. varaordfører Anne-Lise Evjen Lillegård, ordfører Lars Evjenth og rådmann Torbjørn Winther. Stående bak: Øvrige medlemmer av kommunestyret. Foto: Sørfold kommune/ Øistein Wien.

Satser for tilskudd
Formannskapet skal behandle denne saken 9. oktober. Da skal formannskapet fastsette kriterier.

I saksframlegget anbefales det konkrete satser for tilskudd, beregnet som prosentandel av kostnadene, men begrenset oppad til 400.000 kroner.

Utleie og borettslag
Tilskuddsordningen gjelder for oppføring av utleieboliger og prosjekter etter borettslagsmodellen.

I tillegg kan det gis støtte til oppgradering eller ombygging.

Tilskudd til bygging av enebolig uendret
Når det gjelder bygging av eneboliger, foreslås det ikke tilskudd ut over dagens gunstige ordning med 50.000 til alle som bygger.

Med andre ord handler de nye tiltakene primært om å dekke behovet for et mer variert og fleksibelt boligtilbud, og det handler om å stimulerer de som bygger bolig til andre, ikke bare til seg selv.

Og man vet at det er stor mangel på leiligheter i forhold til etterspørsel.

Velkjent problem
Mange distriktskommuner erfarer det samme som Sørfold: Det er ikke manglende interesse for å bosette seg her som er problemet, utfordringen er at det finnes få eller ingen ledige boliger.

Boligsatsingen er en del av prosjektet Sørfold 2010 - 2030.

20 millioner til sammen
Regjeringens boligsatsing har en tilskuddspott på 20 millioner kroner i år som skal brukes på tiltak i de 12 kommunene som er plukket ut til å delta. Og Sørfold er altså en av disse.

Les mer om tilskuddskriteriene på Husbankens hjemmeside:

Hvordan søke tilskudd

Saken om boligtilskudd er en av 4 saker som ble sendt ut etter den ordinære innkallingen til formannskapsmøtet. Her kan du lese både denne og de øvrige ettersendte sakene:

Tilleggssaker til formannskapet 9. oktober (pdf)

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015