Helse og sikkerhet godt ivaretatt

- Fantastisk, rett og slett. Vi fant ingen avvik, og de ansatte ivaretar hygienen for seg selv og omgivelsene på en ypperlig måte. Dette sier Gunhild Løvmo i Arbeidstilsynet om arbeidsforholdene for ansatte i Sørfold kommune som jobber med avløp.

Fagarbeider Odd Kåre Bernhardsen

SKITTEN SONE. -  Vi har egen inngang til garderoben som vi bruker når vi har vært på avløpsstasjonene, og da bruker vi oransje arbeidstøy slik som jeg har på meg nå, sier fagarbeider Odd Kåre Bernhardsen.

Denne rutinen er et av tiltakene som får skryt av Arbeidstilsynet.

Fokus på biologisk og kjemisk helsefare
25. juni i år var Arbeidstilsynet på besøk i Sørfold. Hensikten med tilsynsbesøket var å se på sikkerhetsrutiner for de som arbeider med avløp og avløpsvann.

Tilsynet var en del av Arbeidstilsynets samlede satsing når det gjelder tilsyn i virksomheter med kjemiske eller biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Rutiner for hygiene
Tema var blant annet bruk av personlig verneutstyr, rutiner for hygiene, ventilasjonsforhold og risikovurdering i forhold til kjemisk helsefare.

Nå har tilsynsrapporten kommet. Og den er hyggelig lesning.  

Sikrer seg mot smitte
-  Ansatte ved uteseksjonen har gode og sikre rutiner når de utfører arbeid som medfører sykdomssmitte fra biologiske faktorer. De har blant annet eget verktøy og egen bil (bildet under) som blir brukt ved arbeid på avløpsstasjoner, skriver seniorinspektør Gunhild Løvmo i rapporten.

Bil for avløpsjobbing

Kleskode
-  Det er gode rutiner for renhold av biler. Og det er innført kleskode, med forskjellige farger på arbeidstøyet. Oransje klær brukes i skitten sone og gult i ren. Garderoben har også en ren og en skitten sone, skriver Løvmo.

Eget arbeidsrom
For reparasjon og vedlikehold av utstyr som blir betegnet som skittent er det eget arbeidsrom på kommuneverkstedet.

Grovrengjøring av utstyr foregår i et bad med desinfiseringsmiddel før reparasjonene (bildet under).

Odd Kåre Bernhardsen i avløpsrommet
-  Dette avløpsrommet fikk vi for ca. to år siden, forteller Odd Kåre Bernhardsen.

Han er en av fem ansatte ved enhet teknisk/næring som jobber med vann og avløp. Leder for denne avdelingen er avdelingsingeniør Monica Åsheim.

Eget verktøy
I et skap inne på avløpsrommet henger verktøyet som blir brukt når de er rundt på avløpsstasjonene.
(bildet under).

Eget verktøyskap for avløpsoppdrag

Overvåkning
Totalt er det 11 avløpsstasjoner i Sørfold kommune, hvorav 4 i Røsvik.

- Vi har overvåkning på stasjonene i Røsvik og Elvkroken, og kan se om pumpene går, sier Bernhardsen.

Avløpsstasjon på Straumen

Dette er en av 11 avløpsstasjoner i Sørfold. Den står like nedenfor Rådhuset.

Bra verneutstyr
Han forteller at de tar runden til alle stasjonene en gang i uka. Dette er en kontrollfunksjon av avløpspumpene.

Og Bernhardsen forsikrer oss om at det ikke oppleves ubehagelig i det hele tatt å utføre de ulike arbeidsoppgavene knyttet til avløp og kloakk.

-  Vi har så bra verneutstyr. Vi bruker hansker, maske, fotovertrekk og engansdresser med hette. I det øyeblikket vi tar alt dette av oss, er vi like rene som alle andre.

Vaskemaskin på kommuneverkstedet

I denne vaskemaskinen på kommuneverkstedet vaskes arbeidstøyet.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015