Tiltak for bedre folkehelse

Møteplasser for seniorer, temamøte om nettmobbing og barn son er fysisk aktive en time hver dag. Dette er noen av tiltakene i en kortfattet og konkret plan for helsefremmende arbeid i 2015.

Ildsjeler på Bakeriet

Møteplasser gir trivsel og glede, og ildsjelene er bærebjelkene i dette arbeidet. Her er noen av de som sørger for at seniorer har en møteplass på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen. Stående bak f.v.: Odd Johansen, Laila Berg, Per Martin Johansen, Knut Mørkhagen og Bodhild Johnsen. Sittende f.v. Halvdan Haug, Margrethe Johansen, Gerd Kamfjord og Jan Arne Johansen.

Samarbeidsavtale om folkehelse

Tiltakene i planen favner om alle aldersgrupper, fra barnehage til eldre.

Noen av dem er hentet fra en egen plan for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.

Sørfold er folkehelsekommune, og har inngått forpliktende samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. 

–Tiltakene som vi nå presenterer, er nedfelt i denne avtalen og resultatområder som beskrives der. De er også knyttet opp mot politisk vedtatte prioriteringer, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand.

Møteplass i Røsvik

Seniortiltak er et eget resultatområde, og her skal det blant annet satses på trivselstiltak for hjemmeboende eldre.

–  Jeg har nylig vært i møte med det nyopprettede nærmiljøutvalget i Røsvik, som ønsker å etablere en møteplass i bygda. Målgruppa her er hjemmeboende eldre, men ikke bare eldre. Målet er å dra i gang et tilbud som inkluderer på tvers av generasjonene, sier Strand.

Her kan du lese hva som skal gjennomføres i kommunens folkehelsearbeid i år:

Tiltaksplan helsefremmende arbeid 2015

Siden det vises til planen som gjelder forebyggende arbeid for barn og unge, tar vi med den også:

Forebyggende arbeid barn og unge 2015

 

Sist oppdatert den 09. september 2015