Fritidstilbud for alle

Formannskapet nedsatte i 2009 et utvalg som skulle utarbeide en tiltaksplan for å motvirke barnefattigdom i Sørfold kommune. Denne planen er nå klar.

Leirskolen på grottetur, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen
På grottetur. Leirskole er gratis i Sørfold. Slik bør det fortsatt være, mener utvalget som nå legger fram en tiltaksplan for barn og unge. Foto: Sørfold kommune/Espen Olsen.
 
Utvalget har bestått av følgende: Lars K. Evjenth, Turid W. Johansen, Lisbeth Fredheim, Eskild Pedersen, Espen Olsen og Bente Trones.
 
Henvendelse fra Redd Barna
Bakgrunnen for arbeidet i utvalget er rapport fra Fafo 2009:38 ”Barnefattigdom i Norge – Omfang, utvikling og geografisk variasjon”. I følge tallmateriale i rapporten har Sørfold kommune en økning fra 2000 til 2006 på barn i familier som lever under fattigdomsgrensen (60 % av median inntekt), fra 23 til 39; dvs 16 barn. I henvendelse fra Redd Barna og Framfylkingen til ordfører etterspørres det om Sørfold kommune har en plan for å iverksette tiltak rettet mot barn som vokser opp i familier med lite penger.
Utvalget har sett på følgende områder for Sørfold kommune:
 
1.      Hva er det som kan ekskludere barn og unge i Sørfold?
·         Deltakelse på skoleturer/leirskole
·         Deltakelse i fritidsaktiviteter
·         Tilgang til data/utstyr i hjemmet
·         Deltakelse på ferieklubb/basecamp
 
Tiltaksplanen som er utarbeidet har vært på høring, og den legges nå fram for politisk behandling. 9. juni skal den opp i driftsutvalget.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015