Tiltaksplan for barn og unge

Sørfold kommunes samarbeidsteam og to representanter for ungdomsrådet har laget en plan for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Driftsutvalget behandler planen 4. februar.

Elever i lekeapparat ved Røsvik skole

Et av tiltakene i planen er at alle elever i grunnskolen skal være fysisk aktive minst 60 minutter i løpet av skoledagen. Her ser vi et eksempel fra Røsvik skole på enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet i skoletida.

Nasjonal spørreundersøkelse

Våren 2013 ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant elever i 8.- 10. klasse i Sørfold. Denne foregikk anonymt og elektronisk.

Presentert for driftsutvalget

Resultatene fra UNGdata-undersøkelsen ble presentert for driftsutvalget i november i fjor.

I forbindelse med dette vedtok utvalget at det skulle arbeides fram en tiltaksplan, som skulle legges fram for behandling i driftsutvalgets første møte i 2014.

Ungdomsrådet er med

Kommunens samarbeidsteam fikk i oppdrag å jobbe fram planen, sammen med to representanter fra ungdomsrådet.

Samarbeidsteamet består av personer fra NAV, helsestasjonen og oppvekst, samt folkehelsekoordinator og psykisk helsearbeider.

Fra ungdomsrådet har Vilde Nohr og Edle Reffhaug vært med.

Gruppa har overholdt tidsplanen, og planforslaget legges fram for driftsutvalget 4. februar. Dette møtet var opprinnelig satt til 28. januar, men er utsatt en uke.

Spørreundersøkelsen er utgangspunket

Utgangspunktet for tiltaksplanen er resultatene fra den nevnte UNGdata- undersøkelsen, sammen med generelle utfordringer innen folkehelse som ble kartlagt mot slutten av fjoråret.

Inntrykket er stort sett positivt

De fleste funnene i undersøkelsen er positive funn.

–  Stort sett har barn og unge i Sørfold det veldig bra, men det er noen negative funn som omhandler en gruppe eller få elever.

Det blir viktig både å finne strakstiltak og tiltak som virker forebyggende, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand, som er med i kommunens samarbeidsteam.

Mange av tiltakene har foreldre som målgruppe, og med barnehager og skoler som ansvarlige for igangsetting.

Kompetanse i arbeid med barn

–  Dette fordi disse virksomhetene er underlagt kommunal styring, de møter barn og foreldre i mange sammenhenger og ikke minst har de ansatte uvurderlig kompetanse i arbeidet med barn og samarbeid med foreldre, heter det i saksframlegget til planen.

Inndelt i seks satsningsområder

Planen er kortfattet, konkret og handlingsrettet, og består av 6 satsningsområder:

  1. Fysisk aktivitet
  2. Kosthold
  3. Rusforebyggende arbeid
  4. Yrkesvalg og utdanning
  5. Psykisk helse
  6. Generell forebygging/ andre tiltak

Du kan lese forslaget til tiltaksplan her:

Tiltaksplan for barn og unge (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015