To uker i friluft

41 barn i alderen 9-12 år deltok på årets ferieklubb. Det var lagt opp til 8 aktiviteter fordelt på to uker, og alt foregikk i friluft.

Skattejakt i Seljeåsen

Fra skattejakt i Seljeåsen.

Påmelding via hjemmesiden
Påmeldingsrutinene for årets ferieklubb var endret i forhold til tidligere. I år foregikk påmeldingen via kommunens hjemmeside, der man fylte ut et skjema med ønsket aktivitet.

Dermed kunne foresatte holde på med dette om kvelden eller når det passet, og de trengte ikke å stå i telefonkø eller passe på å ringe bestemte dager.

Steinar Strand ved kulturkontoret sier at dette var en positiv og stressfri erfaring, som absolutt bør videreføres.

Skyting var populært
Ferieklubben ble innledet med skyting på bane i Røsvik 24. juni. Til dette hadde hele 21 barn og unge meldt seg på, og det var Røsvik skytterlag som var arrangør.

Skyting i Røsvik

Skyting i Røsvik

De to neste dagene sto overnattingstur til Tranøy fyr på programmet, og dette var tredje året på rad i ferieklubbens regi. 11 barn og unge og 2 ledere var med. Det var fellesmiddag i kaféen på selve fyret, og de unge fikk omvisning på Hamsunsenteret før de reiste hjem.

På Tranøy Fyr

På Tranøy Fyr

Torsdag 27. juni sørget Salten Veteranbåtlag for fjordtur med Bolga.

Fisket fra båt og kano
Dagen etter var også lagt til det våte element, nemlig Valvatnet. Mange av de 21 deltakerne fikk fisk fra båt eller kano.

Dermed var første uka over, og neste ble innledet med en nyhet av året, nemlig skattejakt i Seljeåsen. Dette var i utgangspunktet turorientering, men med litt ekstra på postene som man kunne finne.

Variabelt vær
Om fisketuren til Stengvatnet i Vatnbygda dagen etter, sier Steinar Strand at det var en fin tur til tross for elendig vær. Og flere fikk fisk.

Fisketur til Stenvatnet i Vatnbygda

God fiskelykke i Stengvatnet.

Onsdag 3. juli var det klart for ridning ved Elverhøy gård i Valnesfjord, som 16 barn og unge hadde meldt seg på til. Her får arrangøren skryt for et fantastisk flott opplegg.

Ridning ved Elverhøy gård

Ridning ved Elverhøy gård.

Avslutningsturen for årets ferieklubb var lagt til Gjerdalen. Steinar Strand synes dette var et godt egnet sted for overnattingstur, der eneste minus var at det var vanskelig å få fisk.

Rotur på Gjerdalsvatnet

Rotur på Gjerdalsvatnet.

Alt ble gjennomført etter planen
Alle lå ute, i egne telt eller i kommunens lavvo og telt.

Ingenting ble avlyst. Og det var fin spredning i påmeldingen, slik at de fleste fikk oppfylt alle sine ønsker når det gjaldt deltakelse.

Neste år bør avisene kontaktes
Når det gjelder informasjon og PR i forkant av ferieklubben, var det besøk på samtlige skoler for å informere de unge direkte, og det var fyldig omtalte her på hjemmesiden.

Begge aviser sakset fra denne, men kulturkontoret ser at avisene burde vært fulgt bedre opp både før og under ferieklubben.

Kulturkontoret takker ledere, arrangører, foreldre og ikke minst deltakerne som alle bidro til at årets ferieklubb ble vellykket.

Sist oppdatert den 09. september 2015