Nytt toalett i Lakshola

Ved Ragos innfallsport er det satt opp et flott servicebygg med toalett. Tiltaket er finansiert gjennom Regjeringens krisepakke og kommunale midler.

Nytt servicebygg i Lakshola, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
 
Fornøyd. – Dette ble veldig bra. Nå mangler det bare skilt på døra, konstaterer næringssjef Gerd Bente Jakobsen.
 
Skjelterskå
Det er sjelden man finner vannklosett på rasteplasser og parkeringsplasser. Men ved Øvereng øverst i Lakshola er det nå oppført et flott bygg med innlagt vann. Bygget er en skjeltersjå med torvtak, levert av Siso Vekst AS. Denne typen bygg har ”villmarkspreg”, og passer ypperlig til omgivelsene og Rago nasjonalparks profil som ”porten til den store villmarka”.
 
Fylkesmannen i Nordland har bevilget 170.000 kroner til dette tiltaket, som en del av Regjeringens krisepakke i 2009. 
 
Tilgrising
Øvereng Camping la ned driften i 2008, og dermed forsvant også toalettmulighetene for turistene. Dette førte til tilgrising av naturen, noe som gikk ut over trivselen både for beboerne i området og brukerne av turområdet. Som en mellomløsning ble det leid inn et flyttbart do, i påvente av en permanent løsning.
 
Men nå har problemet fått en varig og flott løsning med det nye servicebygget.
 
Grunnarbeid
Det er Sørfold kommune som har stått for grunnarbeidet med planering og fundament, gravd ned septiktank og sørget for avløp fra toalett og vask. Kommunen har også lagt gulvbelegg og montert toalett og vask.
 
For de som vil dusje etter fjellturen, er det ikke lang vei ned til Øyra Camping. Der kan man ta seg en dusj for 10 kroner. Øyra Camping har også fått tilskudd til å ha offentlig toalett.
 
Stor interesse for Rago
Lakshola er den mest brukte innfallsporten til Rago, og det er jevn trafikk av turgåere fra mange nasjoner. Da næringssjefen og webredaktøren var på befaring 15. juli, traff de bl.a. et fransk par som hadde tilbrakt fire døgn i Rago. De fortalte om flotte naturopplevelser og klaget verken over mygg eller regnvær.
 
Innfallsport til Rago, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Porten til villmarka. Her ved Øvereng øverst i Lakshola starter turen til Rago nasjonalpark. Det nye servicebygget står like ved.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015