8 byggeklare tomter

Statkraft Energi AS skal selge 8 byggeklare tomter i Sørfjorden. Boligfeltet ligger i nærheten av Kobbelv Vertshus, Salten Stamfisk og flotte turområder.

Sørfjordmoen

UTSIKTSTOMTER. Oversiktsbilde over Sørfjorden, med Kobbelv Vertshus som skimtes nede til høyre med oransje tak, og det aktuelle boligfeltet innrammet med gult. Fra boligfeltet har man nydelig utsikt over fjorden. Foto: Kjell Fredriksen.

Norge på tvers

Fra Sørfjorden går det merket turløype til svenskegrensen. Denne ruta var i bruk av grenseloser under 2. verdenskrig, og inngår i et nymerket rutenett av lange turløyper i fjellet.

I området ved det aktuelle boligfeltet har Sørfjorden og omegn skytterlag sitt anlegg med skytebane og hus.

Fra Sørfjorden er det 43 km til Straumen og ca. 20 km til Mørsvik.

Tilskudd til bygging

Sørfold kommune ønsker å stimulere til boligbygging, og alle som bygger ny bolig får 50.000 kroner.

Kart som viser tomtenes beliggenhet (pdf)

  • Det er Statkraft Energi AS som legger ut de 8 byggeklare boligtomtene for salg.
  • Kontaktperson: Tormod Kristiansen, seksjonsleder eiendomsforvaltning
  • E-post: tormod.kristiansen@statkraft.com
  • Telefon direkte: 75 72 34 04
  • Sentralbord: 24 06 70 00
  • Mobil: 99 23 65 51
Sist oppdatert den 30. desember 2015