Trenger du asfalt i innkjørselen?

I siste halvdel av august skal to veier på Straumen asfalteres. Beboere på Straumen kan kontakte Nordasfalt AS hvis de vil ha innkjørselen sin asfaltert mens firmaet er i området.

Skogveien på Straumen skal asfalteres

Skogveien  (bildet) skal asfalteres, og Furuveien skal reasfalteres.

Blir rimeligere

De som ønsker asfalt i innkjørselen sin må selvsagt betale for dette selv, men de har nå en mulighet til å få jobben gjort til en rimeligere pris. Dette fordi man slipper ekstra tilrigging, siden firmaet likevel er i nærheten.

De som vil benytte anledningen til å få asfalt i innkjørsel eller annet privat område, bes kontakte firma Nordasafalt AS direkte: enten på telefon 75 64 18 00, eller kontaktperson Steffan Brunstad.

Brunstad har tlf. 992 56738, og kan kontaktes enten før 10. juli eller etter 3. august.

Sist oppdatert den 09. september 2015