Trenger flere bøssebærere

Sørfolds kommunekomité har det meste under kontroll foran søndagens TV-aksjon, men mangler en bøssebærer til strekningen Sommerset – Aspfjord og en til Straumen.

Komitéen for TV-aksjonen

F.v. Rita Rønnebu, Anne-Lise Evjen Lillegård, Roy Larsen og Ann Katrin Sætrevik, som utgjør Sørfolds kommunekomité i forbindelse med TV-aksjonen

Mangler to

Rita Rønnebu forteller at de trenger en bøssebærer som kan ta området fra Sommerset og sørover til og med Aspfjorden og Aspenes, og det er også en rode på Straumen som foreløpig er ubemannet.

–  Vi håper noen som leser dette, melder seg, slik at vi får dekket hele kommunen med bøssebærere. Dette er et trivelig oppdrag, der man møter bare hyggelige folk og stor giverglede, sier Rita Rønnebu.

Kan du stille som bøssebærer nå på søndag? Ring Rita Rønnebu,
tlf. 916 40 932.

Ingen tid å miste

Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som er tildelt årets TV-aksjon, og pengene skal gå til deres arbeid med demens.  Motto for aksjonen er Ingen tid å miste.

Mer om dette:

Bli med

Sist oppdatert den 09. september 2015