Trenger flere fosterhjem

Det er stort behov for flere fosterhjem i Nordland. Bufetat søker familier til barn og ungdom i alderen 0-18 år, og har et opplæringsprogram som forbereder og støtter fosterhjem.

Illustrasjonsfoto

Ønsker kontakt med mange og ulike familier

Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem fra Bindal i sør til Tysfjord i nord.

De forteller at behovet for flere fosterhjem er stort.

–  Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle andre, med ulike behov.

Vi trenger å rekruttere mange og ulike familier til barn og ungdom i alderen 0 -18 år, sier de.

Opplæring og støtte

Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva dette innebærer.

 Til dette benytter fosterhjemtjenestene PRIDE grunnopplæring.      

PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.  

PRIDE- lederne på kursene består som regel av en av Bufetates konsulenter og en erfaren fosterforelder med PRIDE opplæring.

Kurset gjennomføres med 3 helgesamlinger, samtaler i hjemmebesøk mellom hver kurshelg og arbeid med en egen «livsbok».

Kurset strekker seg over 3 – 4mnd. Deltakerne skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i løpet av kurset.

PRIDE grunnopplæring for potensielle fosterforeldre inneholder også en gjensidig vurderingsprosess. Deltakerne får anledning til å gjennomføre kurset, før den enkelte tar stilling til om de kan og vil bli fosterhjem.

PRIDE- lederne skal vurdere om deltakerne fyller de generelle krav for fosterhjem, samt hjelpe deltakerne i sin egen vurderingsprosess. Opplæringen forutsetter at den/de voksne i familien deltar.

En trygg oppvekst

Målsettingen med PRIDE er å gi barn en trygg oppvekst, gi familiene en mulighet til å lykkes med oppdraget og øke deres status ved å heve kompetansen.

Kurset inneholder 10 aktuelle tema. Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse er virkningsfulle, og gir deltakerne et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering.

Film og autentiske fortellinger om biologiske foreldres erfaringer, bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene. Familier som kan anbefales som fosterhjem etter PRIDE opplæring, står klargjort i vår fosterhjemsbase og formidles til kommunal barneverntjeneste ved søknad om fosterhjem.

Neste PRIDE-kurs arrangeres i  Mo i Rana med følgende 3. helgesamlinger:

  • 25. og 26. oktober 2014
  • 29. og 30. november 2014
  • 17. og 18. januar 2015

Vurder å bli fosterhjem! Ikke la det bli med tanken – Ta kontakt med Bufetat for en prat.

De kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen og veien videre uten at du /dere forplikter dere til noe.

Tlf: 466 15 450  

Les mer på deres hjemmeside: fosterhjem.no/bodo

Send e-post til: fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

Du er også velkommen innom kontoret i Bodø:

Bufetat, Fosterhjemstjenesten, Sjøgt. 3.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015