Trenger ny trialbane

Sørfold trialklubbs dispensasjon til å bruke det gamle grustaket ved Straumen til trialkjøring utløper 15. september 2014, og de er på jakt etter ny lokalisering. Rådmannen ber formannskapet gi klarsignal til å utrede området ved Lakselva idrettsanlegg til trialbane.

Område ved Lakselva idrettsanlegg

NY TRIALBANE HER? Det aktuelle området ligger mellom selve Lakselva og fotballbanen og eies av Elkem Salten. Det lyseblå bygget vi skimter er garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg.

Se også kartet lenger ned.

Økt boligbygging
Området ved det gamle grustaket på Straumen har vært brukt som trialbane siden midten av 1980-tallet.

På grunn av økt boligbygging er det ikke aktuelt å videreføre tillatelsen til å bruke det som trialbane ut over dispensasjonsperioden, som gjelder til 15. september 2014. Dette fordi trialkjøring innebærer en del støy.

Ber om dialog
Av denne grunn må Sørfold trialklubb se seg om etter et annet baneområde, og et av kulturenhetens resultatmål for 2013 er å bistå klubben i denne prosessen.

Nå har trialklubben bedt kommunen komme i dialog med grunneier Elkem Salten for å se på mulighetene for å etablere trialbane ved Lakselva idrettsanlegg.

Mer hensiktsmessig plassering
Formannskapet skal behandle denne saken 16. april.

I saksframlegget påpekes mange fordeler knyttet til området ved Lakselva: Det er relativt langt til nærmeste nabo, og garderobebygg og parkeringsplass ved fotballbanen vil kunne brukes. Det kommunale lagerbygget vil også kunne dekke klubbens behov.

–  Den foreslåtte lokaliseringen mellom brua og fotballbanen vil være atskillig mer hensiktsmessig enn nåværende bane, står det blant annet i saksframlegget til formannskapet.

30 medlemmer
Sørfold triaklubb har i dag 30 medlemmer, hvorav 8 aktive kjørere under 14 år. Klubben har bygd seg systematisk opp og er medlem av Norges idrettsforbund. De har faste treninger gjennom hele året, og bak de unge utøverne står voksne ledere og trenere.

Kartutsnitt over området ved Lakselva idrettsanlegg

Dette kartutsnitett viser det aktuelle området ved Lakselva, og det som foreslås utredet til trialbane er innrammet med svart. Området nærmest fylkesveien og brua er privateid og omfattes ikke av forslaget om utredning. 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015