Trenger oppussing

Sørfold kommune har en del kommunale leiligheter som trenger innvendig oppussing. Rådmannen ber formannskapet bevilge 240.000 kroner til oppussing av 4 leiligheter, og saken behandles 5. mars.

Kommunale leiligheter i Strandveien

De kommunale leilighetene i Strandveien på Straumen.

Nytt kjøkken
For tiden står det et par leiligheter ledig i Strandveien på Straumen. Disse trenger nytt kjøkken, samt maling av tak og vegger.

Det kan også være behov for å utbedre badet.

60.000 for hver
Ut fra tidligere erfaringer er det beregnet at arbeidet vil koste ca. 60.000 for hver leilgihet.

Rådmannen innstiller til formannskapet at det settes av til sammen 240.000 kroner til dette, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saken skal behandles i formannskapet 5. mars.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015