Søker treningskontakter

Vil du hjelpe andre til å bli mer fysisk aktiv? Som et ledd i folkehelsesatsingen skal Sørfold kommune rekruttere treningskontakter, og i november blir det kurs på Valnesfjord Helsesportssenter. Da samles treningskontakter fra hele Nordland.

F.v. Steinar Strand og Gøran Jensen Foto Sørfold kommune/Gunn Hatling
Tørrtrening og samarbeid. F.v. folkehelsekoordinator Steinar Strand og koordinator for rus og psykisk helse Gøran Jensen er på jakt etter treningskontakter. Foto: Sørfold kommune/Gunn Hatling.
 
Treningskontaktordningen er utprøvd i en del fylker i landet. Nå står Nordland for tur.
 
Kurset som tilbys er et samarbeid mellom en rekke instanser, deriblant Nordland Idrettskrets. Men folkehelsekoordinator Steinar Strand understreker at treningskontaktene ikke trenger å ha idrettsbakgrunn. De trenger heller ikke å ha erfaring som vanlig støttekontakt.
 
En bedre hverdag
- Det viktigste er at de ønsker å hjelpe andre, og at de er glad i fysisk aktivitet og friluftsliv. I første omgang ønsker vi å gi kurs til noen som kan være treningskontakter for personer som har rusproblemer, psykiske lidelser, diabetes eller andre diagnoser. Av erfaring vet vi at personer med ovennevnte lidelser har ekstra stort utbytte av fysisk aktivitet, og da er det flott å ha noen som kan gi litt ekstra drahjelp og veiledning for å komme i gang. Kanskje er det slik i dag at de som har størst behov for fysisk aktivitet, er de som har det dårligste tilbudet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier han.
 
Dekker utgiftene
Sørfold kommune har som målsetting å få utdannet to treningskontakter, og disse vil få kursutgiftene dekket. Steinar Strand håper nå å finne noen som har lyst til å bli treningskontakt, og ber interesserte kontakte ham på telefon eller E-post: steinar.strand@sorfold.kommune.no 75 68 53 34/47634955. 10.- 14. september er han på rypejakt, men han er å treffe fra og med 15. september.
 
Samarbeid
Treningskontaktordningen fungerer som et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Pasienter/klienter som har behov for denne type tjenester søker om denne tjenesten på lik linje med støttekontaktordningen.
Sist oppdatert den 09. september 2015