Planlegger treningsrom

Kommunestyret har bevilget 300.000 kroner til treningsrom på Leirfjorden skole. Det har nylig vært møte for å starte arbeidet med innredning av rommet, og både skolene på Nordsida, IL Leirgutten og folk flest vil kunne benytte seg av tilbudet når det er ferdig.

F.v. Mikal Arntzen, Hulda Skar, Arne-Harry Nilsen, Karin Hilde Heian og Kristin Jakobsen, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand

SKAL BLI TRENINGSROM.  Foreløpig må de nøye seg med å spille biljard og bordtennis, men her skal det bli utstyr for trening av styrke og kondisjon. F.v. Mikal Arntzen (IL Leirgutten), Hulda Skar (Leirfjorden skole), Arne-Harry Nilsen (rektor Mørsvik oppvekstsenter), Karin Hilde Heian (rektor Leirfjorden skole) og Kristin N. Jakobsen (fysioterapeut). Med på møtet var også folkehelsekoordinator Steinar Strand, som tok bildet.

Samarbeid

Det nye treningsrommet vil bli på Leirfjorden skole, men det skal også brukes av Mørsvik oppvekstsenter.  I tillegg vil det være åpent på kveldstid.  -  Vi må finne en måte å organisere dette på, slik at det kan være åpent også utenom skoletida.  Det er ikke vaktmestertjeneste på kveldstid i denne delen av kommunen, og dette betyr at vi må finne andre løsninger når det gjelder tilsyn og låsing, sier Steinar Strand.

Kondisjon og styrke

Han er glad for å ha en fysioterapeut med i planleggingen.

-  Fysioterapeut Kristin Jakobsen er trukket med i arbeidet som fagperson. Med et såpass begrenset areal er det viktig med et gjennomtenkt opplegg for hva slags utstyr det er hensiktsmessig å kjøpe inn. Vi er enige om at rommet skal inneholde apparater for trening av både kondisjon og styrke, men foreløpig har vi ikke bestilt noe, sier Strand.

Minimal tilrettelegging

Stort sett kan hele pengesummen brukes til innkjøp av utstyr.  –  Det er kun enkel tilrettelegging som må til når det gjelder selve rommet. Noen skap må flyttes ut, og kanskje bør det males, sier rektor Karin Hilde Heian.

Legekontor

Det som nå skal bli treningsrom ligger i sokkeletasjen på Leirfjorden skole. For mange år siden var det legekontor her, det vil si før det ble legekontor i Elvkroken.

De siste årene har skolen brukt det som klasserom.

Sist oppdatert den 09. september 2015