Helg med trialkjøring

Sørfold trialklubb skal ha treningshelg sammen med Bodø trialklubb lørdag 22. og søndag 23. september. Med dette varsler vi naboer i området om at det blir aktivitet på trialbanen disse dagene.

Fredrik Vollan kjører trial

PRESISJON. Fredrik Vollan fra Straumen er aktiv trialkjører og var en av mange ungdommer som valgte trial under årets Basecamp Salten i Sørfold. Foto: Svein Olsen.

Nabovarsel
Det er ikke til å unngå at det blir litt støy fra trialbanen når det kjøres der. Sørfold Trialklubb har sine faste treningskvelder, og etter avtale gis det særskilt informasjon når de kjører til andre tidspunkt.

Og det blir som nevnt kjøring på banen lørdag 22. og søndag 23. september, med deltakelse både av  Sørfolds egne kjørere og besøkende fra Bodø trialklubb.

Unge aktive
Sørfold Trialklubb er relativt nystartet. De har 22 medlemmer, hvorav 18 er aktive. Av de aktive er 4 under 12 år, 5 er i alderen 12 til 18 år og 9 er over 18 år.

Klubben er tilsluttet Norges idrettsforbund og Norges motorsportsforbund.

Tidsbegrenset avtale
Banen ligger ved grustaket på Straumen, der turløypa til Harlifjell starter.

Sørfold trialklubb har fått tillatelse til å bruke dette området til bane ut 2014.

Dette betyr at man på sikt må finne alternativ lokalisering, og kulturkontoret vil bistå klubben i denne prosessen.

- Vi skal hjelpe, men jeg har bedt klubben si litt om hvilke planer og tanker de har når det gjelder arbeidet med ny bane, sier idrettsleder Steinar Strand.

Han har bedt om innspill fra trialklubben i forbindelse med rullering av kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse, der fristen er 19. september for å komme med nye ønsker og behov.

Se egen artikkel om dette. Den ligger litt lenger ned på nyhetslisten og har tittel Kartlegger nye anleggsønsker.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015