Trialkjøring lørdag

Vi vil med dette varsle berørte naboer om at det vil foregå ekstraordinær trening på trialbanen ved Straumen lørdag 6. juli mellom kl. 10.00 og 15.00.

Trialkjøring

Her på trialbanen ovenfor grustaket på Straumen blir det trening lørdag 6. juli på dagtid.

Lørdagens aktivitet på trialbanen er i forbindelse med et stort stevne som foregår i helga i Bodø.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015