Sørfold Trialklubb er stiftet

Den nye trialklubben er nå registrert i Brønnøysundregisteret og er klar til å starte opp med aktivitet for barn og unge så snart snøen forsvinner. Tirsdag 12. april kl. 20.00 blir det åpent informasjonsmøte på Bakeriet med presentasjon av Sørfold Trialklubb.

Fredrik Vollan kjører trial, foto Espen Johansen, Saltenposten

PÅ ETT HJUL. Fredrik Vollan var en av flere som innviet den nye banen for trial og bmx i fjor høst. Trial handler både om balanse og konsentrasjon. Foto: Espen Johansen, Saltenposten.

Godkjent bane

Banen ligger ved grustaket på Straumen, og kommunens klubb/feltarbeider Espen Olsen har skaffet finansiering fra flere hold for å få tiltaket realisert. I fjor høst ble banen ferdigstilt og innviet, og den er tilrettelagt for både trial (som er motorisert) og bmx-sykkel.

Banen er godkjent og forsikret.

Stor interesse

Det er stor interesse for trial blant barn og unge i Sørfold, og foreldrene støtter opp om dette. Flere foreldre og andre voksne er kurset som aktivitetsledere, slik at klubben kan gi et tilbud om kjøring flere ganger i uka.

Klubben har fått sponset en container til oppbevaring av sykler, utstyr og førstehjelpsutstyr.

Disponerer sykler

Sørfold kommune har tre trialsykler, hvorav én er en instruktørsykkel. (Dette betyr at kun treneren kan kjører den.) Klubben disponerer disse syklene mot at de sørger for vedlikehold.

Det er også flere aktive ungdommer som har kjøpt seg egne sykler.

Søker om støtte

Fristen for å søke om kulturmidler gikk ut 1. april, og Sørfold Trialklubb er blant søkerne. De søker om 20.000 kroner til oppstart og drift av det nye tilbudet.  Svein Gunnar Fjelde er leder i klubben, og Christoffer Andersen er nestleder.

Da det hele er i oppstartingsfasen, har de ikke rukket å registrere medlemmer, da de først måtte avvente den formelle klubbregistreringen i Brønnøysundregisteret.

Mini-trial

Klubben søker også om 20.000 kroner for å kjøpe inn mini-trial til de aller minste. Faktisk kan barn helt ned i 5 år kjøre slike sykler. Hver sykkel kan ha 4-5 brukere, da man anbefaler at de yngste kjører kun 10 minutter om gangen før de tar pause. For slike minisykler kreves det ikke lisens.

Ny pott for utstyr

Ved årets fordeling av kulturmidler er det opprettet en ny pott for utstyr som lagene kan kjøpe inn og låne ut gratis til medlemmer. Flere av idrettslagene har søkt om midler fra denne potten, deriblant trialklubben.

Åpent møte

Hvem kan kjøre trial, når blir det lisenskurs og hva er rekrutteringslisens?

Tirsdag 12. April kl. 20.00 er alle interesserte velkommen til aktivitetshuset Bakeriet på Straumen. Da vil Sørfold Trialklubb presentere seg, og informere om alt du trenger å vite. Både foreldre og unge er hjertelig velkommen.

Norges største

Klubb/feltarbeider Espen Olsen er svært glad for at den nye trialklubben er stiftet. Han var selv aktiv trialkjører da forrige Sørfold Trialklubb var i drift. Denne ble lagt ned rundt 1990 og var en stund Norges største trialklubb med 120 medlemmer.

 Harald Svingerud, som dessverre gikk bort i fjor, var leder og primus motor den gang.

Vil du vite mer om trialsporten?

Motorsportforbundets hjemmesider

Video på youtube

Sist oppdatert den 09. september 2015