På tur i Hamsuns Rike

Salten Friluftsråd har tatt initiativet til et 4-årig prosjekt der målet blant annet er en felles profil for turer i Tysfjord, Steigen, Hamarøy og Sørfold - til lands og til vanns. Et enstemmig formannskap sier ja til deltakelse.

Hulda Skar på toppen av Kati

HØYT TIL FJELLS. Merking og skilting av turer er en del av dette prosjektet. Her er Hulda Skar på toppen av Kati, som ligger langs turløypa fra Lakshol til Sørfjorden.

Reiseliv og trivsel

Prosjektet har både lokalbefolkning og tilreisende som målgruppe, og noe av hensikten er å få en felles skiltprofil for hele området som omfattes av reiselivssamarbeidet Hamsuns Rike, dvs. Nord-Salten og Sørfold, slik at merking og skilting blir gjenkjennbar og helhetlig.

Økt fysisk aktivitet og bedret folkehelse er også et mål i prosjektet, som skal gå over 4 år fra 2012.

Salten Friluftsråd vil stille med prosjektleder, og som styringsgruppe foreslås ordførerne i kommunene Tysfjord, Steigen, Hamarøy og Sørfold.

Padling og sykkel

Tradisjonelt handler merking av turløyper mest om fotturer, men også padling og sykkelturer vil bli presentert som turer i Hamsuns Rike.

Kart

Turkart og turistguide for hele Hamsuns Rike står også på planen, og det tas sikte på å etablere 2 til 3 turløyper i hver kommune i prosjektperioden.

Politisk forankring

Saken ble behandlet i formannskapet 15. september, med enstemmig tilslutning til prosjektet. Som en del av vedtaket øremerkes 10% stillingsressurs innenfor folkehelse til Sørfolds del av arbeidet, slik at tiltakene kan gjennomføres.

Endelig behandling skjer i kommunestyret 29. september.

Last ned og les:

Prosjektbeskrivelse (pdf) utarbeidet av Bjørn Godal
i Salten Friluftsråd

Sist oppdatert den 09. september 2015