Tur i lia

Sørfold Helsesportslag inviterer til fottur i Straumvasslia mandag 13. mai. Turen går på skogsvei, med parkering og oppmøte ved Sørfold Kraftlag kl. 18.00.

Straumvasslia

Turen går i dette området mellom Straumvatnet og Straumklumpen.

Støtte til skogsvei
Traktorveien oppover i Straumvasslia er laget for uttak av lauvskog, og formannskapet har bevilget støtte til forlengelse, oppretting og legging av stikkrenner.

I saken påper rådmannen at store arealer i Sørfold er preget av gjengroing, og det avvirkes for lite av den hogstmodne skogen.

Dermed blir skogsveiene viktige for å utnytte skogressursene.

Men traktorveier kan også brukes til å gå tur på.

Tur med utsikt
Mandag 13. mai inviterer Sørfold Helsesportslag til ettermiddagstur, med oppmøte ved Sørfold Kraftlag kl.18.00. Deltakerne bes ta med mat og drikke.

Turen går langs traktorveien opp i lia, med fin utsikt når man komer litt opp i høyden.

Liten skogsbu i Straumvasslia

Veien går opp til denne lille skogsbua. Det kan stedvis være vått i terrenget etter snøsmeltinga, og vi anbefaler godt fottøy.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015