TV-aksjonen 2014

Førstkommende søndag er det klart for årets TV-aksjon, som er tildelt Kirkens Nødhjelp. Pengene skal gå til varig tilgang på rent vann for 1 million mennesker, og som vanlig stiller skoler og barnehager opp med arrangementer til inntekt for TV-aksjonen.

Elever ved Leirfjorden skole baker pizzasnurrer

Elever på barnetrinnet ved Leirfjorden skole baker pizzasnurrer til fredagens kafé. F.v. Vitor, Gaute, Maren Andréa, Audun og Rebeca.

Stort engasjement

Som vanlig er det stort engasjement i skoler, barnehager og foreninger i Sørfold i forbindelse med innsamlingen.

Her er en oversikt over arrangementer i Sørfold til inntekt for TV-aksjonen:

  • Onsdag 15. oktober kl. 17.00: Aksjonskveld i Rådhussalen med underholdning, bevertning m.m. Arr.: 4. klasse Straumen skole
  • Torsdag 16. oktober kl. 17.30: Aksjonskveld på Røsvik Samfunnshus. Temainnslag v/ elever på mellomtrinnet, innslag fra kulturskolen, åresalg, salg av kaffe og kaker. Arr.: Røsvik skole
  • Torsdag 16. oktober kl. 18.00: Kafé, Mørsvik oppvekstsenter. Salg av elevprodukter, kaffe og kaker. Arr.: Mørsvik oppvekstsenter
  • Fredag 17. oktober kl. 10.30-13.30: Kafé med tombola, Leirfjorden skole. Salg av bakervarer. Arr.:  Leirfjorden skole
  • Fredag 17. oktober kl. 13.00-16.00: Aksjonsarrangement i Straumen Barnehage. Dagen før skal barna lage skoleboller som de skal selge. Salg av lodd, pølser, kaffe og kaker samt kunst som barna har laget. Arr.: Straumen Barnehage

Mental Helse

Mental Helse Sørfold skal ha temakveld om spiseforstyrrelser og selvskading 14. oktober kl. 18.30 på Bakeriet. 2. oktober arrangerte de Light Mental i Rådhussalen, og inntektene fra begge arrangementer går til TV-aksjonen.

Les mer om TV-aksjonen og hva pengene går til:

TV-aksjonen 2014, Kirkens Nødhjelp

 

Sist oppdatert den 09. september 2015