TV-aksjonen

Formannskapet har oppnevnt kommunekomité for årets TV-aksjonen. Dato for denne er søndag 21. oktober, og pengene går i år til Amnestys arbeid for grunnleggende menneskerettigheter.

TV-aksjonen 2011 ved Røsvik skole

Skolene i Sørfold har en flott tradisjon med arrangementer og aksjonskvelder i forbindelse med TV-aksjonen. Dette er fra fjorårets aksjon ved Røsvik skole.

Lang tradisjon

Amnestys arbeid for menneskerettigheter over hele verden har lang tradisjon. De setter blant annet fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer.

Sørfolds komité for TV-aksjonen består av:

  • Anne-Lise Evjen Lillegård (leder)
  • Ann Katrin Sætrevik
  • Roy Larsen (med vara Liv Reffhaug)
  • Fagleder oppvekst Rita Rønnebu
  • En representant for ungdomsrådet, som de selv oppnevner
  • Leder servicetorget Lillian Martinussen, sekretær
  • Rektorene ved skolene er kontaktpersoner

 

Les mer om:

TV – aksjonen 2012

 

Sist oppdatert den 09. september 2015