Flere møteplasser for ungdom

Hver onsdag er ungdom fra 5. klasse velkommen til Vaffelhjørnet på Straumen. Nå skal også ungdomsklubben i Røsvik starte opp igjen i nær framtid.

Ny møteplass  for ungdom

NYSTARTET. Den nye møteplassen på Straumen startet opp 18. april. Over 20 ungdommer var innom på åpningskvelden, og de så ut til å trives.

Uten tittel foreløpig
Det nye tilbudet har ikke fått noe navn. Kulturkontoret står som arrangør, og de håper ungdommene selv kan finne en bra betegnelse på denne møteplassen.

Innholdet er det også mye opp til brukerne å bestemme. Her kan man komme innom en stund eller være hele kvelden, man kan spille spill eller bare sitte og prate. Det viktigste er å møtes.

Gratis kveldsmat
Som sagt står gratis kveldsmat på plakaten som et fast innslag, og denne lager ungdommene selv.

Tonje Strømhaug, som er lærling i barne - og ungdomsarbeiderfaget, vil være til stede hver gang. Hun har tatt initiativet til det nye tilbudet i samarbeid med klubb/feltarbeider Espen Olsen.

Ungdom fra 5. klasse og oppover ønskes velkommen til Vaffelhjørnet på Straumen hver onsdag kl. 18.00-22.00.

Ungomsklubb i Røsvik
I Røsvik har ungdomsklubben ligget nede en god stund. Dette skyldes delvis at oppslutningen var lav mot slutten av 2010, som igjen hadde sammenheng med få elever på ungdomstrinnet i forrige skoleår. I tillegg har klubben manglet egnede lokaler.

Nå er imidlertid dette løst, samtidig som elevtallet på ungdomstrinnet har økt.

Foreldremøte
Tirsdag 24. april kl. 18.00 blir det ekstra foreldremøte for 7.- 10. klasse i Røsvik. Møtet holdes på biblioteket der, og tema er ungdomsmiljøet i bygda, og hva som kan gjøres for å få i gang flere aktivitetstilbud.

Fra kulturkontoret stiller både idrettsleder/follkehelsekooordinator Steinar Strand og klubb/feltarbeider Espen Olsen. De vil orientere om muligheter og tilbud, og de vil samtidig be om signaler fra foresatte om hvilken ukedag som passer best til å ha ungdomsklubb.

Dette for å unngå kollisjon med andre aktiviteter som ungdommene er med på.

Hva ønsker ungdom i Røsvik?
Så snart det er innflyttingsklart i klubblokalene på skolen og valg av ukedag er avklart, vil ungdomsklubben komme i gang igjen.

Så blir det opp til ungdommer og foresatte å si noe om både innhold i klubbtilbudet og eventuelt andre aktiviteter det er ønske om å sette i gang.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015