Ønsker flere lærlingeplasser

- Sjansene er større for at vi blir eller kommer tilbake til kommunen hvis vi får lærlingeplass her. Dette sier ungdomsrådet, som hadde møte 5. desember.

Sørfold ungdomsråd

SØRFOLD UNGDOMSRÅD 2011/2012. Bak fra venstre: Sindre Abelvik, Martin Abelvik (begge Røsvik skole) og Simon Sørfjordmo, videregående skole.

Foran f.v. André Åsbakk (nestleder, Straumen skole), Tiril Sørfjord (Leirfjorden skole), Malin Hjelvik (leder, Straumen skole) og Melissa Simonsen (Leirfjorden skole). Hanne Alexandersen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Viktig virkemiddel

Da ungdomsrådet hadde møte 5. desember, var fagleder oppvekst Rita Rønnebu innom for å informere om dette med lærlingeplasser, og få innspill fra ungdommene. Og her var signalene entydige:

Lærlingeplasser er et viktig virkemiddel for å få ungdom til å bli i kommunen eller komme tilbake. – Vi ønsker også lærlingeplasser innenfor flere fagområder enn barne – og ungdomsarbeider og IT, sier de.

Blir bønnhørt

Og det ser ut til at ungdommenes ønske vil bli oppfylt. Da formannskapet behandlet budsjettet for neste år i møte 6. desember, ble det nemlig fattet enstemmig vedtak om å øke antall lærlingeplasser til 6 fra høsten 2012, hvorav 2 innen pleie og omsorg.

Dette ble foreslått av Arbeiderpartiet, og fikk enstemmig tilslutning fra de øvrige i formannskapet.

Sommerjobb til flere

Og dette var ikke den eneste gladnyheten til ungdom i formannskapets budsjettbehandling:

Ordningen med kommunal sommerjobb ungdom utvides, slik at også ungdom som er eldre enn 10. klasse sikres 2 ukers sommerjobb. Dette gjelder ungdom til og med 19 år. De unge arbeidstakerne skal benyttes til renovering av bygg utvendig , for eksempel maling av lave bygg. Som tidligere forutsettes det at de som får kommunal sommerjobb ikke har avtalt arbeid annet sted.

Også dette kom opp som forslag fra Arbeiderpartiet, men både Høyre og Senterpartiet sa seg enige og stemte for.

Men endelig avgjørelse om både dette og resten av budsjettet for neste år vil først skje i kommunestyret 20. desember.

Ny leder

Det nye ungdomsrådet hadde sitt første møte i oktober, men da var det såpass få til stede at valg av ny leder og nestleder ble utsatt. Dette ble foretatt 5. desember, og Malin Hjelvik ble valgt til leder med André Åsbakk som nestleder.

Våkennatt

Ungdomsrådet har en tilskuddspost på sitt budsjett på 20.000 kroner. I år vil de bruke disse midlene til å støtte et stort arrangement som Kjeller`n ungdomsklubb skal ha på Leirfjorden skole 3.- 4. februar. Da blir det våkennatt med band, og det blir satt opp transport fra Røsvik og Straumen.

Klubben har også invitert ungdomsklubber fra nabokommunene til sitt arrangement.

Andre saker som ble tatt opp 5. desember var Ungdommens Kulturmønstring 2012, som arrangeres i Rådhussalen 9. februar. Ungdomsrådet stiller da med 2 jurymedlemmer, og distriktsmusiker Sveinar Aase, som også denne gang er koordinator for UKM, var til stede da ungdomsrådet behandlet denne saken.

Møte med driftsutvalget

I løpet av våren skal ungdomsrådet ha sitt årlige fellesmøte med driftsutvalget, der ungdommene tar opp saker de er opptatt av, og stiller spørsmål til politikerne.

Forberedelse til dette fellesmøtet blir en av sakene når ungdomsrådet har nytt møte over nyttår, og da skal de også ha innhentet forslag og innspill fra sine skoler og elevrådene der.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015