Ungdommen er framtida

Vilde Sofie Nohr og Hanna Thuv representerer ungdomsrådet i utvalget som skal arbeide med kommunereformen i Sørfold. Sammen med resten av ungdomsrådet vil de arrangere informasjonsmøte for ungdom om denne saken.

F.v. Hanna Thuv og Vilde Sofie Nohr

F.v. Hanna Thuv og Vilde Sofie Nohr representerer Sørfold Ungdomsråd i utvalget som er oppnevnt for å ivareta den lokale utredningen av ny kommunestruktur.

Glad for å være med

De to ungdommene synes det er veldig bra at ungdomsrådet ble invitert med i denne gruppa.

–  Det er jo vi som er framtida, og det er viktig at våre synspunkter kommer fram.

Ungdom ser ofte litt annerledes på  en del ting enn voksne, og det er fint at de lytter til oss, sier de.

Kommunereformen vil også bli satt på sakslista i ungdomsrådet, og i begynnelsen av mai blir det folkemøte for ungdom om denne saken.

Vi kommer tilbake med informasjon om tid og sted for dette møtet.

Sist oppdatert den 09. september 2015