Ungdomsdiakon på plass

Tore Kolltveit er ansatt som ungdomsdiakon i Sørfold menighet og har startet opp. Han ser fram til å samarbeide med Sørfold kommune, og vil blant annet sørge for at det populære onsdagstilbudet på Vaffelhjørnet fortsetter.

Ungdomsdiakon Tore Kolltveit

KLAR TIL INNSATS. -  Det er viktig at vi som har barn og ungdom som arbeidsområde samarbeider, sier Tore Kolltveit, nyansatt ungdomsdiakon i Sørfold. Foto: Mariann Strømdal.

Solid bakgrunn
41-åringen er født i Hardanger, men har blant annet bodd i Hemnes og i Rana. Nå er han bosatt i Bodø, og skal pendle til Sørfold.

Han er utdannet kateket med spesialpedagogisk utdanning, og fordypning innenfor fagområdet barn, ungdom og sorg.

Han ble ordinert i 2001, og har vært i kirkelig tjeneste siden da, både som kateket og diakon.

Rusforebyggende arbeid
I studietiden var han ansatt ved Blå Kors i Bergen, både som daglig leder og som undervisningskonsulent innenfor rusforebyggende arbeid.

Ivrig i Røde Kors
-  Når jeg ikke er på jobb, går all tid med som korpsleder/stabssjef for Fauske Røde kors hjelpekorps og tjeneste i redningstjenesten.

Jeg er aktiv både i Røde kors-systemet og i Sivilforsvaret som NK i sivilforsvarets FIG redningstropp Bodø. Utenom jobb har jeg arbeidet med redningstjeneste helt siden jeg ble myndig. Og det er jo en stund siden, sier han.

Ønsker samarbeid
-  Jeg ønsker veldig å få i gang et samarbeid med de som jobber med barn og ungdom i Sørfold kommune. Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, og sammen skal vi sørge for at de unge har det bra.

På en liten plass som dette er det viktig at vi som har dette arbeidsområdet drar sammen for å få de beste resultatene og de beste løsningene for våre unge.

Jeg håper at kommune og kirke sammen kan få dette til, sier den nye ungdomsdiakonen.

De som trenger det, skal få hjelp
Og er det noe som skjer, skal våre unge få den hjelp og bistand som de har krav på.

Ungdomskveld på onsdager
Hver onsdag fra kl. 18.00 til 22.00 er ungdom fra 5. klasse og oppover velkommen til Vaffelhjørnet på Straumen. For å spille spill, eller bare sitte og prate. De får også kveldsmat.

Tilbudet har god oppslutning, og ungdomsrådet har signalisert at det må fortsette.

Dette tilbudet drives foreløpig av kulturkontoret, der en lærling i barne – og ungdomsarbeiderfaget er til stede hver gang.

Når hun er ferdig med lærlingetiden i slutten av februar, skal den nye ungdomsdiakonen videreføre tilbudet.

Halv stilling
Han skal jobbe i 50% stilling her i Sørfold, og er fast ansatt i denne prosenten. Fram til august i år skal han jobbe i 50% i Bodin.

Kolltveit holder til på kirkekontoret. Han kan treffes på telefon 950 86 849 eller tore.kolltveit@sorfold.kommune.no 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015