Støtte til ungdomshus

Da årets kulturmidler ble fordelt, ble det stående igjen 15.000 kroner til senere fordeling. Nå har driftsutvalget vedtatt at hele dette beløpet skal gå til utbedring av ungdomshuset på Kvarv.

Ungdomshuset på Kvarv, foto UL Vaaren / Anne Furnes
Trenger nye takrenner. Ungdomslaget Vaaren har fått midler til bl.a. utskifting av takrenner på ungdomshuset, som ligger i Gyltvik. Foto:  UL Vaaren/ Anne Furnes.
 
Slitasje
UL Vaaren skriver i sin søknad at de gamle takrennene er defekt på grunn av is og snø. I tillegg må gulvet slipes og lakkeres på grunn av slitasje. Laget trenger også nye bord og stoler, og de ser at de har for lite dekketøy og kaffekanner til de største arrangementene. Til sammen søkte laget om 15.000 kroner i kulturstøtte, og det fikk de.
 
Kulturmidlene fordeles vanligvis en gang i året med søknadsfrist 1. april. I år var det såpass få søkere at driftsutvalget valgte å holde igjen en del av potten til senere fordeling. Restmidlene ble utlyst med søknadsfrist 12. oktober, og det kom inn i alt 4 søknader.
 
Rørstad og paintball
Rørstad grunneierlag søkte om midler til sikring og utbedring av skolehuset på Rørstad, Sørfold Paintballklubb søkte om støtte til utskifting av utstyr og Straumen skole- og ungdomskorps skal ha felles julekonsert med Foldklang i Røsvik kirke og søkte om støtte til denne.
 
Ingen av disse søknadene ble innvilget.
Sist oppdatert den 09. september 2015