Ungdomsklubb på Bakeriet

27 ungdommer var til stede i ungdomsklubben på Bakeriet 29. november, og det er kulturkontoret godt fornøyd med. 6. desember er det juleball på Rådhuset, og siste klubbkveld på Bakeriet før jul er 13. desember.

Aktivitetshuset Bakeriet på Straumen

Her på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen er det for tiden ungdomsklubb på fredager.

Sak om nye lokaler under behandling

Både ungdomsrådet og driftsutvalget går inn for at kommunen inngår leieavtale om deler av utleiebygget i Straumen sentrum til ungdomslokaler, men her må man avvente endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Dette vil bli avklart 18. desember.

I første omgang holder Straumen Ungdomsklubb til på Bakeriet.  Der er det lyse og trivelige lokaler med sentral beliggenhet, og forholdene ligger godt til rette for å lage og servere mat.

Økende oppslutning

Første gang det var ungdomsklubb på Bakeriet var 22. november. Da kunne man registrere 17 betalende, som var en god start. 29. november steg tallet til 27.

Samarbeid om juleball

Fredag 6. desember er det juleball for barn og unge i Rådhussalen, se egen artikkel om dette. Arrangør for juleballet er 9. klasse ved Straumen skole, som i samarbeid med kulturkontoret også sørger for buss fra nordsida og fra Røsvik, slik at ungdom fra hele kommunen kan samles til juleball.

Det presiseres at busstilbudet i forbindelse med juleballet er for ungdom fra og med 7. klasse til og med 18 år, ikke for de yngre.

Fredag 13. desember er siste før jul

Fredag 13. desember kl. 20.00-24.00 er det ungdomsklubb på aktivitetshuset Bakeriet. Dette blir siste klubbkveld før jul. Tilbudet starter opp igjen etter juleferien fredag 10. januar.

F.v. Tonje Strømhaug og Renate Hartvigsen

F.v. Tonje Strømhaug og Renate Hartvigsen  jobber i ungdomsklubben på Straumen og onsdagstilbudet på Vaffelhjørnet .  Begge er interessert i matlaging og baking, og håper å få ungdommene med seg på dette. Og begge har fagbrev i barne – og ungdomsarbeiderfaget.

Her har de planleggingsmøte.

Målgruppe for klubbkveldene i Straumen Ungdomsklubb er ungdom fra og med 7. klasse til og med 18 år.

Vaffelhjørnet hver onsdag

Hver onsdag kl. 18.00-22.00 er unge fra og med 5. klasse og oppover velkommen til Vaffelhjørnet, dvs. kirkekontorets lokaler i Straumen sentrum. Dette tilbudet drives i et samarbeid mellom Sørfold menighet v/ ungdomsdiakon Tore Kolltveit og kulturkontoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015