Møte i ungdomsrådet

Sørfold Ungdomsråd møtes 14. februar. Da skal ungdommene blant annet diskutere hva de ønsker å ta opp med politikerne i driftsutvalget 1. mars.

Medlemmene av Sørfold Ungdomsråd 2010/2011, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand

Dette er Sørfold Ungdomsråd 2010/ 2011. Fra venstre: Lasse Pedersen, Simon Sørfjordmo (vararepr.), Malin Hjelvik, Erik Engan, Lise Moen (leder), Isabel Berg, Hanne Alexandersen, Melissa Simonsen og Tiril Sørfjord.

Musikbinge

Når ungdomsrådet møtes, skal de også finne ut hva de skal bruke de 10.000 kronene som ble overført fra 2010 til. Dette er midler som er til rådets disposisjon, og de kan for eksempel bruke pengene på et fellesarrangement for ungdom i hele kommunen.

Kommunestyret har vedtatt at det skal kjøpes inn en musikkbinge. Denne saken kommer opp i driftsutvalget 1. mars, men før dette ønsker man innspill fra ungdomsrådet – om plassering, organisering og bruk av bingen.

Prosjektleder kommer

Øistein Wien, som er prosjektleder for næringsutviklingsprosjektet Sørfold 2010-2030, kommer på besøk. Han ønsker å få ungdommen i tale, og vil presentere prosjektet han jobber med.

Fellesmøte

En gang i året er det fellesmøte mellom ungdomsrådet og driftsutvalget. Da kan de unge stille spørsmål til politikerne, og de kan fortelle hva de er opptatt av. I år er dette møtet lagt til 1. mars, og når de møtes 14. februar vil ungdomsrådet forberede seg til dette.

Klubbdrift

Ellers vil ungdomsrådet som vanlig diskutere virksomheten i de tre ungdomsklubbene i kommunen.  Klubben på Nordsida har nylig tatt i bruk de tidligere barnehagelokalene i Elvkroken, og har fått flere rom å boltre seg på. Dermed har de fått bedre forhold enn før.

Men hva med klubbene i Røsvik og på Straumen, hvordan står det til med oppslutning og aktivitet der? Dette vil ungdommene ta opp.

Det er klubb/feltarbeider Espen Olsen som er sekretær for ungdomsrådet. Ellers møter andre fra administrasjonen etter behov.

Sist oppdatert den 09. september 2015