Fortsatt mye ugjort

Gisle Hansen er fortsatt med i rådet for universell utforming, men ikke som leder. I rådets årsmelding for 2011 presenterer han sine synspunkter om rådets videre arbeid og utfordringer.

Gisle Hansen

IKKE BRA. Gisle Hansen ser tilbake på sin tid som leder for kommunalt råd for universell utforming. Her inspiserer han busskuret ved Straumen sentrum.

Inkluderende løsninger
-    Mange av rådets arbeidsoppgaver er blitt klarere etter at de nye byggeforskriftene trådte i kraft.

Videre er det også sterkere positiv fokus på den enkeltes muligheter, spesielt at det er rammene rundt oss som for mange skaper funksjonsnedsettelse. Det å få øynene opp for mulighetene og de alternative løsningene som virker inkluderende finnes ikke nødvendigvis bare hos spesialister.

Fra 3 til 5
Dette skriver Gisle Hansen (Sp). Han var leder i kommunalt råd for universell utforming i forrige valgperiode. Da var han den eneste som var politisk valgt, og rådet hadde kun 3 medlemmer.

Nå er antall medlemmer økt til 5, og 2 er politisk valgt. Tor Ankjell (Ap) har kommet inn som ny, og han er også rådets leder i nåværende valgperiode.

Hansen fortsetter som medlem, og øvrige medlemmer er Tina Fjelde og Merete Bjørknes, som representerer henholdsvis Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforum for funksjonshemmede.

Det 5. medlemmet er Roald Larsen, som er hovedverneombud og oppnevnt av rådmannen. Larsen var også med i forrige valgperiode.

Startet med begrenset erfaring
I forbindelse med lederskiftet har Gisle Hansen fått spalteplass i rådets årsmelding for 2011. Der gjør han seg tanker om de fire årene som har gått, og utfordringer i årene framover når det gjelder dette med universell utforming.

-    Da jeg ble valgt inn i rådet i forrige periode, var det med begrenset erfaring på området. Etter forholdsvis enkel men konkret skolering, ser jeg mange løsninger der det er vist skuffende mangel på respekt for å lage universelle løsninger.

Bevisstgjøring er nødvendig
Terskler, 90-graders vinkler og vriene dørløsninger er de jeg først tenker på, men vi må heller ikke glemme ledelinjer, teleslynger og allergi-stoffer for å nevne noe. For å rette opp i dette, trengs virkelig langsiktig engasjement og det viktigste av alt; å få fram budskapet og bevisstgjøre alle som er med på å utforme våre omgivelser.

Selv om jeg ikke er leder i utvalget lenger, så er jeg så heldig å få være med videre. Det er mange bygningsoppgaver i kommunen framover, og det trengs omtanke for å få til gode løsninger.

Ser fram til 4 nye år
-    En god løsning vil alltid framstå som enkel og selvfølgelig; noe "alle" kunne ha funnet ut.

 Videre er det vesentlig at det offentlige går foran med et godt eksempel før man setter krav til de private. En enkel start er eksempelvis at vi som er godt gangføre, kan la parkeringsplassene nærmest døra stå ledig til de som har tyngre for å komme seg fram.

-    Jeg ser fram til 4 nye år i utvalget med interesse og engasjement, avslutter Gisle Hansen.

Rådet skal ha møte 14. februar, og da står årsmeldingen for 2011 på sakskartet.

Kommunalt råd for universell utforming:
Årsmelding 2011 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015