Ustabilt vann i Røsvik

Det er ustabilt vann i Røsvik, med tidvis bortfall av trykk. – Vi har mannskaper som jobber med å utbedre problemet, og håper på en snarlig løsning, sier kommunalsjef Kåre Isaksen.

Røsvik vannverk

Dette er det kommunale vannverket i Røsvik, der det nå er problemer og ustabilt trykk.

Håper på snarlig utbedring

Mannskaper fra teknisk/næring er nå i Røsvik, og gjør hva de kan for å løse vannproblemet.

 Alle håper på en snarlig løsning.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015