Utlån av kanoer og båter

I sommer kan du låne 2 kanoer i Røyrvatnet, og 2 kanoer og 2 båter i Valvatnet – helt gratis. Ordningen er et samarbeid mellom Fauske og Sørfold kommuner.

Kanoer ved Valvatnet

Dette er Sørfold kommunes kanoer som ligger ved Valvatnet.

Nøkkel hentes på servicekontoret

Nøkler og nærmere informasjon på servicetorgene i kommunene:

Sørfold kommune, tlf. 75 68 00 00, Fauske kommune, tlf. 75 60 40 00.

Fiskekort for fiske med stang/handsnøre:

Valvatnet/Kvitblikvatnet:   inatur 

Personer under 16 år fisker gratis med stang/handsnøre.

Røyrvatn, statlig grunn: inatur

For fiske på statlig grunn med stang/handsnøre kan du også få fiskekort ved å sende inn kodeord Inatur på sms til 2470.

Personer under 20 år og over 67 år fisker gratis med stang/handsnøre i Røyrvatnet.

Ved Røyrvatnet kan du også leie naust m/ rom for overnatting og bår av Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening, tlf. 907 36 907.
 

 

Sist oppdatert den 10. august 2017