Utleiepriser kommunale bygg

Hva koster det å leie Rådhuset til fest, bryllup eller konsert? Sørfold kommune leier også ut Røsvik samfunnshus og gymsal, samt aktivitetshuset Bakeriet. Her finner du oversikt over priser som gjelder fra 1. januar 2017.

Satser for utleie av Rådhuset:

Rådhussal, kantine/møterom, vestibyle og kjøkken. Justert etter vedtak i kommunestyret 15.12.16 om økning av utleieprisene med 5 %.

Inntektsgivende arrangementer:

(F. eks. forestillinger, dansefester, offentlige fester, tegnafester, kafe, messe etc.)

A. Storsal, kjøkken, kantine/møterom: Kr. 3.100
B Storsal, kjøkken Kr. 2.700
C Storsal Kr. 2.200
D Kjøkken/kantine/møterom/vestibyle Kr. 1.400
E Kantine/møterom/kjøkken Kr. 1.100
F Vestibyle Kr. 600
G Kjøkken Kr. 500
H Kantine/møterom Kr. 700

Ovennevnte satser gjelder for leietakere innen kommunen. For leietakere utenom kommunen økes satsene med 25%.

I Kommersiell utleie av vestibyle, til omreisende firmaer,
"butikker" Kr. 1.400

Ikke inntektsgivende arrangementer:


 Ideelle lag og foreninger som er hjemmehørende i Sørfold har fri leie til ikke-inntektsgivende virksomhet, dvs. øvelser, møter, seminarer, premieutdelinger, sosialt samvær etc. Foreninger utenom Sørfold kommer inn under punkt IV.

III: Private selskaper (bryllup, konfirmasjon, andre selskaper).
Leietakere innen Sørfold.
Utleieperiode: Inntil 2 døgn. Overstiges dette, betales 25% mer.

A Storsal, kjøkken Kr. 2.700
B Kantine/møterom, kjøkken Kr. 1.400
C Vestibyle, kjøkken Kr. 1.100
D Kantine, kjøkken Kr. 1.100
E Møterom, kjøkken Kr. 1.100-  (bare kantine eller møterom: 600)

Dele kjøkken med andre leietakere: Kr. 200 i avslag.

For leietakere utenom Sørfold: 25% tillegg i prisen.

IV Annen ikke inntektsgivende bruk.
F. eks. foreninger utenom Sørfold som leier til seminarer og lignende. Korttidsutleie som minnesamvær vil også falle inn under denne kategorien.

NB! Her gjelder utleieprisene pr. døgn:

A Storsal, kjøkken, kantine Kr. 1.400
B Storsal, kjøkken Kr. 1.100
C Storsal Kr. 1000
D Kantine, møterom, kjøkken Kr. 700
E Kantine Kr. 600
F Møterom Kr. 600
G Kjøkken Kr. 500
H Vestibyle Kr. 600

Utleie av Røsvik samfunnshus og gymsal:

Gymsal inkl. kjøkken: Kr. 1.300
Samfunnshus og kjøkken: Kr. 900
Hele huset. Kr. 1.800

Leieprisen gjelder for inntil 2 døgn.

Kun gymsal, korttidsleie: Kr. 300

Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen:

NB! Her er det alkoholforbud.

Utleiepris: Kr. 700

Alle henvendelser om leie kan rettes til servicekontoret på Rådhuset: Tlf. 75 68 50 00.

Utleie av lokaler til konfirmasjon

De som ønsker å leie Rådhuset, Bakeriet eller Røsvik samfunnshus til konfirmasjon, må sende skriftlig henvendelse til post@sorfold.kommune.no innen 1. september året før. Lokaler vil bli tildelt etter loddtrekning, og alle får beskjed om utfallet like etter 1. september.

Sist oppdatert den 26. april 2017