Har stiftet utmarkslag

Lakselva utmarkslag er stiftet, og de søker om økonomisk støtte fra kommunen til etableringskostnader. Dermed er det startet en prosess som etter hvert kan føre fram mot åpning av fiske i Lakselva.

Lakselva

Dette er elva Lakselva, som foreløpig er stengt for fiske. Lengst borte skimtes Elkem Salten.

Styre er valgt

Stiftelsesmøte for Lakselva utmarkslag ble avholdt 27. juni, og Jan Mohaug ble valgt til leder. Med seg i styret har han Per Bernhardsen, Erling Pedersen, Torgeir Rødås og Kalle Karlsen.

På møtet ble vedtekter og fiskeregler gjennomgått.  

 -  Grunneiere og rettighetshavere til Lakselva har startet arbeidet med å få dannet et elveeierlag/grunneierlag for elva som skal kunne gi grunnlag for ordnede forhold for rapportering etc., og som igjen skal gi grunnlag for å søke om å få åpne elva for fiske.

Dette skriver det nyvalgte styret i et brev til Sørfold kommune, der de søker om 25.000 kroner til å dekke etableringskostnader.

Trenger et forvaltningsorgan

 -  Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for alle vassdrag som har stammer av laks og sjøørret. For at det skal åpnes for fiske etter disse artene, må en ha kunnskap om fangst og utvikling av stammene i den enkelte elv.

Med mange grunneiere som har fiskerett må en ha en lokal organisering, som kan lage et godt forvaltningsopplegg for vassdraget. Dette omfatter oppsyn med fiske, salg av fiskekort og rapporting av fangst, forklarer næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015