Lager utstilling for eldre

Ved hjelp av gjenstander og bilder er målet å vekke minner og gi gode opplevelser. Ida Otterlei på museet svarte straks ja da Steinar Strand spurte om hun kunne lage et opplegg for institusjonene.

Ida Beate Otterlei

Ida Beate Otterlei lager vandreutstilling for beboerne på institusjonene.

Idéen godt mottatt
-  Mange eldre har ikke mulighet til å komme seg på museets arrangementer. Samtidig ser vi at denne målgruppen kanskje er den som er mest interessert.

Sammen med folkehelsekoordinator Steinar Strand inviterte jeg til et møte der også ansatte fra Elvheim og Sørfold Lokalhistorielag var med.

Der la jeg fram planene om en utstilling, forteller Ida Beate Otterlei, som er konservator ved Nordlandsmuseet Sørfold.

Alle var veldig positive til idéen, og Elvheim håper det kan lages flere slike utstillinger til bruk på institusjonene.

Vandreutstilling
Planen er å lage en vandreutstilling, slik at flest mulig av de eldre kan oppleve den. Og her er det lov å ta på gjenstandene. Og ikke bare det, men faktisk ta dem i bruk også.

Menneskers hverdagsliv
Utstillingen vil bestå av både fotos og gjenstander. Bildene skal vise mennesker i dagligdagse situasjoner der de utfører forskjellig arbeid.

Gjenstandene skal reflektere bildene, og det skal være mulig for publikum å bruke gjenstandene.

Lyder Kvantoland
Nordlandsmuseet har digitalisert alle fotos i samlingen etter fotografen Lyder Kvantoland, som hadde sitt virke i Sørfold og omegn fra ca. 1926-1967. Dette er et enormt fotomateriale, og mange av bildene har motiv fra hverdagslivet til folk i denne perioden.

-  Vi vil bruke noen av disse bildene i utstillingen, forteller Ida.

Gode opplevelser
-  Jeg jobber også med å få inn flere elementer som kan appellere til flere sanser. Målet er å vekke minner og gode opplevelser hos de eldre.  Vi skal også lage et godt formidlingsopplegg omkring utstillingen.

Oppsøker publikum
-  Dette er en ny måte å drive museum på der vi oppsøker målgruppen, og ikke omvendt. Jeg tror vi kan nå ut til et bredere publikum på denne måten, sier Ida Otterlei.

Nordlandsmuseet er også interessert i å høre historier knytta til de forskjellige gjenstandene.

-  Etter at utstillingen har vært vist en måned, kommer jeg tilbake og setter av noen timer til å intervjue de som er interessert i det. Så blir utstillingen tatt ned og fraktet til neste lokale.

Etter planen skal utstillingen først til Elvheim, og deretter til Sørfold Eldresenter og Sørfold Sykehjem.

Trenger ikke stor plass
For å gjøre det mulig for alle å ta i mot utstillingen, vil den bli ikke bli plasskrevende.

I skrivende stund er ikke opplegget ferdig, og tidspunkt for utstillingen er foreløpig ikke avklart. Men det vil bli i løpet av ettervinteren eller våren.

 

 

 


 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015