Får utvidet jakttid

Fylkesråden for kultur og miljø i Nordland har bestemt at elgjakta i bestandsplanområde Hestvik - Movik i år varer til 30. november. Årsaken er at det foregår samling av rein i ordinær jaktperiode, og at jakta kan forstyrre reinsamlinga.

Jaktlaget til Sture Pedersen, foto Sture Pedersen
Her er et bilde fra årets elgjakt. Foto: Sture Pedersen.
 
Det er Sørfold kommune som har sendt inn søknad om utvidet jakttid, og slike søknader avgjøres av fylkeskommunen. Ordinær jakttid varer til 31. oktober.      
 
Konflikt mellom reindrift og jakt
Sørfold kommunes søknad om utvidelse av jakttid på elg begrunnes i den store aktivitet som samling av rein utgjør i bestandsplanområdet i den ordinære jaktperioden for elg. Potensielle konflikter mellom reindrifta og elgjakta vil kunne føre til forstyrrelser under reinsankinga, samt at det vanskeliggjør en god forvaltning av elgstammen i området.
 
En mulighet ville ha vært å redusere jaktperioden, men nedskjæring av jaktbar tid vil kunne redusere muligheten til å gjennomføre de begrensninger av bestandsstørrelsen som anses som nødvendige. Det er mye elg i området.
 
Utvidelse kun i år
En utvidelse av jakttiden vurderes som den beste løsningen for å unngå slike konflikter. Da vil elgjegere få mulighet til å gjennomføre jakta på et seinere tidspunkt, etter at reinsankinga er over. Problemet med store mengder rein i jaktområdet er også en tilbakevendende utfordring, men siden antallet rein synes å variere er det ikke gitt tillatelser som strekker seg over flere år.
 
Vedtaket kunngjøres
Fylkesråden skriver i sitt brev til kommunen at grunnlaget for å endre jakttid tilfredstiller forskriftens krav til behov. Det gis derfor tillatelse til utvidelse av jakttid for elg i bestandsplanområde Hestvik — Movik. Utvidelsen gjelder for jaktåret 2010, og jakta utvides til 30.11.2010.
 
Fylkeskommunen sørger for at dette blir kunngjort i  Norsk Lovtidend, og ber kommunen  informere om vedtaket gjennom sine tilgjengelige kanaler.  
Sist oppdatert den 09. september 2015