Vaksine mot influensa

Høsten er tiden for å beskytte seg mot vinterens influensavirus, og en del mennesker anbefales å vaksinere seg. Her finner du informasjon om hvem dette gjelder.

Gravide fra 12. svangerskapsuke anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales blant annet til gravide etter 12. svangerskapsuke. Illustrasjonsfoto: Folkehelseinstituttet.

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide frs 12. svangerskapsuke

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlg fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Les mer på nettsidene til folkehelseinstituttet:

Influensavaksine

Vaksinering foretas ved legekontoret på Straumen.

Time bestilles viaPasientSky på legekontorets hjemmeside

Sørfold Kommunelegekontor eller i telefon 75 68 51 40

Sist oppdatert den 22. september 2017