Influensavaksine 2011

Høsten er tiden for å beskytte seg mot vinterens influensavirus, og en del mennesker anbefales å vaksinere seg. Her finner du informasjon om hvem dette gjelder.

Legekontoret på Straumen

Vaksinering mot influensa foretas her ved legekontoret på Straumen, som ligger på Rådhuset.

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

  • Voksne og barn med alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
  • Beboere på alders - og sykehjem.
  • Personer over 65 år.
  • Personer med diabetes mellitus, type I og II.

Vaksinering foretas ved legekontoret på Straumen.

Sist oppdatert den 09. september 2015