Travle dager

Vinter og snø betyr travle dager for kommunens vaktmesterkorps, med brøyting og løypekjøring i tillegg til vanlige oppgaver. Her finner du turnusliste som viser hvilken vaktmester som kan kontaktes på kveldstid når det gjelder kommunale bygg og anlegg.

Sørfold kommunes tråkkemaskin

Dette er kommunens tråkkemaskin, som brukes til oppkjøring av lysløypa i Seljeåsen. Her er den på besøk ved Rådhuset.

Sørfoldhallen

Kommunen har fire vaktmestre på Straumen som deler på ansvaret for ettermiddags - og kveldsvakt hver mandag til torsdag.

Kveldsvaktmester har Sørfoldhallen som base, men har tilsyn etter behov med samtlige kommunale bygg og anlegg i området.

Det er viktig at leietakerne i hallen, på Rådhuset, Lakselva og Bakeriet som bruker anleggene på kveldstid merker seg at denne ordningen eksisterer, slik at de vet hvem de skal ringe hvis de for eksempel får problemer med låsing eller det skjer noe uventet som krever teknisk bistand.

Amfiet håndteres kun av kvalifisert personell

Vi ber også arrangører som har konserter og forestillinger i Rådhussalen være obs på at det kun er vaktmesterne som skal kjøre amfiet ut og inn, dette av sikkerhetsmessige grunner. Så hvis man eventuelt har glemt å avtale dette på dagtid, kan man kontakte kveldsvaktmester.

Mandag til torsdag

Ordningen med kveldsvakt gjelder hver uke fra og med mandag til og  med torsdag kl. 14.30 - 22.00, samt søndag kveld kl. 19.00-21.00.

Dette innebærer at det ikke er vaktmester på vakt fredag kveld og hele lørdag. Dersom det skjer uforutsette hendelser som bygningsmessige skader på kommunale bygg og anlegg i dette tidsrommet, kan man kontakte kommnalteknisk vakt, tlf. 416 04859.

Vaktmesterliste våren 2012 (pdf).

Oppkjøring av løyper

Vinter og snøfall innebærer som nevnt hektiske arbeidsdager for vaktmesterne. Da skal veier brøytes og det skal måkes ved inngangene ved Rådhuset og institusjonene. I tillegg utfører de noe oppkjøring av lysløypa i Seljeåsen.

Denne eies av IL Siso, men Sørfold kommune gir tilskudd til vedlikeholdet på denne måten.

Også de to andre lysløypene i kommunen eies av idrettslag. IL Knubben eier lysløypa i Røsvik, og lysløypa i Kobbbskar tilhører IL Leirgutten. Til disse to yter kommunen pengestøtte til lagenes egen oppkjøring av løypene.

Kommunen betaler også strømutgiftene til samtlige tre lysløyper.

Sist oppdatert den 09. september 2015