God kjønnsbalanse

For første gang i historien er det flere kvinner enn menn i kommunestyret i Sørfold. Det er 11 kvinner og 10 menn som samles til konstituerende møte 20. oktober.

Ordfører Lars Evjenth

Lars Evjenth (bildet) har fått fornyet tillit og fortsetter som ordfører. Han er glad for å kunne lede et kommunestyre med ideell fordeling mellom kvinner og menn.

Halve befolkiningen

- Det er på tide at politiske organer gjenspeiler befokningen også på dette området. Likestilling og jevn fordeling mellom kjønnene er viktig i seg selv, dessuten kan kvinner ha et litt annet fokus og være opptatt av andre saker enn menn, sier Evjenth.

Noen endringer

Etter at personlige stemmer og såkalte slengere er registrert, kan vi her presentere det nye kommunestyret. Rekkefølgen mellom kandidatene er noe endret etter valget, som det framgår av pdf-dokumentet som ligger under her. Når det gjelder SV, har nr. 2 blitt nr. 1 og kommer inn, og det er også flere andre som har skiftet plassering. I høyre kolonne står det avmerket om de er valgt inn i kommunestyret.

Oppdatert kandidatliste (pdf)

Se også:

Kommunestyrevalg Sørfold (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015