Vant sykler

16 ansatte i Sørfold kommune klarte kravet om å sykle minimum 15 mil mellom 15. mai og 15. september og var med i premietrekningen. De heldige vinnerne av hver sin sykkel er Hulda Skar og Leikny Ørnes.

F.v. Hulda Skar og Leikny Ørnes vant sykkel

GLADE VINNERE. F.v. Hulda Skar (Leirfjorden skole) og Leikny Ørnes (Elvheim/ Hjemmetjeneste Nord) stakk av med hovedpremiene i årets sykkelaksjon for ansatte i Sørfold kommune.

Sykkelaksjon
Som et ledd i kommunens satsing på folkehelse ble det satt i gang en sykkelaksjon for  ansatte i Sørfold kommmune, som startet 15. mai og ble avrundet 16. september.

Inspirere hverandre
Folk ble oppfordret til å sykle både til og fra jobb og på fritiden, og det ble hengt opp lister på de ulike arbeidsplassene der man skrev opp hvor mange kilometer som ble tilbakelagt hver uke.

På denne måten kunne man også konkurrere og inspirere hverandre.

Helse i hvert tråkk
Sykling er utmerket trim, som i tillegg kan gi fine naturopplevelser.

Da listene ble samlet inn etter fristens utløp, ble det klart at 16 ansatte hadde syklet 15 mil eller mer i løpet av perioden

Trekning
6 premier skulle deles ut, og dette ble gjort ved loddtrekning.

Og her er de heldige vinnerne:

Sykkel nr. 1: Leikny Ørnes
Sykkel nr. 2: Hulda Skar

Gavekort på friluftsutstyr til kr. 500:

Roy Larsen, Bente Pedersen, Espen Olsen og Hilde Fagerbakk Larsen.

Bedre helse
-  Vi gratulerer de som får de fine gevinstene. Og ikke minst gratulerer til dere andre som bidratt til spenning. Dere er også vinnere av enda bedre helse, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand, som håper på dobbelt så stor deltakelse neste år.
 

Helsetjenesten viser vei
-  Hvis vi skal framheve noen, må det bli enhet helse, der hele fire ansatte har syklet langt. Dette er uten tvil den enheten som har høyest deltakerandel i forhold til antall ansatte totalt.

Og det er flott at helsetjenesten er gode eksempler, sier Strand.
 

Her er listen over de som syklet 15 mil eller mer og resultatet for den enkelte:

 

Navn

Arbeidssted

Antall km til sammen

1

Steinar Strand

Kultur

154

2

Espen Olsen

Kultur

165

3

Bente Storåker

Servicetorget

330

4

Hilde Fagerbakk Larsen

Hjemmetjeneste Sør

190

5

Ann Kristin Megård

Eldresenteret

379

6

Emmy Pettersen

Elvheim / Hj.tj. Nord

181

7

Leikny Ørnes

Elvheim / Hj. Tj. Nord

170

8

Hulda Skar

Leirfjorden skole

150

9

Hanna A. Rasch

Leirfjorden skole

158

10

Bente Pedersen

NAV

314

11

Roy Larsen

Kommunehelsetjenesten

388

12

Sissel L. Olsen

Kommunehelsetjenesten

159

13

Hilde M. Paulsen

Kommunehelsetjenesten

160

14

Hilde N. Johansen

Kommunehelsetjenesten

246

15

Turid Kjelsvik

Økonomiavdelinga

312

16

Øistein Wien

Rådmannskontoret

230

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015