Får varmepumpe

I årets investeringsbudsjett er det oppført 500.000 kroner til oppgradering av kjøkken og arbeidsrom ved Mørsvik oppvekstsenter. Men kostnadene blir høyere enn først antatt, og det er også behov for varmepumpe.

Lærerstaben ved Mørsvik oppvekstsenter, foto Sørfold kommune/ Arne Harry Nilsen

GLADE FOR OPPGRADERING.  De ansatte ved Mørsvik oppvekstsenter ser fram til å få bedre arbeidsforhold. Som vi ser, har de trange forhold på arbeidsrommet. F.v. Kirsti Mørsvik, Liv Reffhaug, Johnny Bergfall og Randi Pedersen.

 

Utslitt kjøkken

Ved Mørsvik oppvekstsenter er det behov for å oppgradere et utslitt kjøkken, og få tilrettelagt for grupperom/ arbeidsrom for lærere og elever. I investeringsbudsjettet for 2011 er det avsatt  500 000 kroner  til dette.

Miljøvennlig

I gymnastikksalen er det vanskelig å holde temperaturen på kalde dager. Dette er på grunn av for dårlig kapasitet på eksisterende ventilasjonsanlegg.  - Dette vil kunne løses ved å få installert en varmepumpe som gir tilleggsvarme i gymsalen. Dette vil i tillegg være en miljømessig god investering, skiver rådmannen i sitt saksframlegg til formannskapet.

Det er innhentet pris på varmepumpe, og denne vil komme på 54.000 kroner.

Trenger 154.000 kroner

Når det gjelder det øvrige arbeidet med ominnredning og oppgradering, er det også innhentet pristilbud.  Dette viser at de 500.000 som er avsatt er 100.000 kroner for lite.

Alt i alt trengs det derfor en tilleggsbevilgning på 154.000 kroner, som rådmannen innstiller til formannskapet å finne rom for ved å overføre samme beløp fra investeringsbudsjettet for 2012.

Saken skal behandles i formannskapsmøte 24. mars.

Styringsgruppe

Dette blir eneste sak i dette møtet, men formannskapet er også styringsgruppe for næringsutviklingprosjektet Sørfold 2010-2030, og det blir møte i styringsgruppa denne dagen.

Sist oppdatert den 09. september 2015