Kommunale veger utbedres

Plan- og ressursutvalget skal behandle kommunal vegplan for 2011-2014 når de møtes 17. februar. I planen er det blant annet satt av en årlig grunnpakke på 1 million kroner til mindre prosjekter over hele kommunen.

Kommunal veg til kirkegården på Helland, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Dette er veien til kirkegården på Helland, som skal asfalteres i løpet av planperioden.

30 mil

Sørfold kommune har totalt 30,6 mil med kommunale veger. Disse har variabel standard.

I år 2000 startet arbeidet med å lage en kommunal vegplan gjeldende for en periode på fire år. Bakgrunnen for planen var et ønske om politisk styring av hvilke vegprosjekter som skal prioriteres i økonomiplanperioden når det gjelder opprusting.

Gap mellom behov og midler

Samtidig så man et stadig større gap mellom bevilgninger og behov. Man kunne konstatere at en stor del av kommunale veger, boliggater og grendeveger var i dårlig forfatning, med konsekvenser for trafikksikkerhet og trivsel.

Når det gjelder grendeveger, har disses tilstand også økonomisk betydning for næringslivet sett i forhold til slitasje på transportmidler, og at transportmidlene ikke kan utnyttes maksimalt.

Befaring

Vegplan 2011-2014 er utformet etter et samarbeidsprosjekt mellom politikerne og enhet teknisk/næring.  Det er foretatt befaring på kommunale veger, og laget en prioritering av prosjekter over en periode på fire år.

Prioriterte områder

Prioriterte områder er veger til kirke og kirkegårder som man anser som Sørfold kommunes ”ansikt utad”. I tillegg er det foreslått prosjekter med grunnforsterkning og asfaltering påfølgende år.

Planen gjelder for fire år om gangen, og rulleres hvert år.

Vegplanen inneholder:

  • Liste over hva som er utført 2001-2010
  • Vegplan 2011-2014
  • Kommunale veger med 5-punkts gradering (vurdert etter tilstand)

 

Last ned og les:

Kommunal vegplan 2011-2014 (pdf)

Planen skal behandles i plan- og ressursutvalget 17. februar og i kommunestyret 7. april

Sist oppdatert den 09. september 2015