Kommunal vegplan 2012 - 2015

Grunnforsterkning på Helland med oppstart i år, rekkverk, grøfting og kumlokk i hele kommunen og utbedring av veien til Seljeåsen i 2015. Dette står i forslag til kommunal vegplan for 2012 - 2015, som skal behandles i plan- og ressursutvalget 28. februar og i kommunestyret 13. mars.

Kommunal vei på Helland

SKAL FORSTERKES. Veien fra E6 til kirkegården på Helland planlegges grunnforsterket i to etapper, med første halvdel i 2012. Bildet viser et parti av veiens første del.

Har fått et løft
Med økte bevilgninger de siste årene, har standarden på kommunale veger fått et løft.

Arbeidet med å lage en kommunal vegplan for en periode på 4 år startet i år 2000. Bakgrunnen for dette var et ønske om politisk styring av hvilke prosjekter som skulle prioriteres når det gjaldt opprusting av kommunale veger.

30 mil
Totalt er det 30 mil med kommunale veger i Sørfold, og disse har fortsatt variabel standard, men som nevnt har det skjedd en standardheving.

Det foreslås nå overfor plan- og ressursutvalget og kommunestyret at det i år skal brukes 1.200.000 kroner til grunnforsterkning av veien på Helland, 300.000 kroner til kumlokk og rammer flere steder, samt 700.000 til diverse opprusting over hele kommunen, som rekkverk, grøfting og fresasfalt.

Seljeåsen
I 2013 er det foreslått å bruke 1 million kroner til siste del av grunnforsterkningen av veien til kirkegården på Helland, samt 800.000 kroner til asfaltering på Kvarv.

Når det gjelder 2015, som er siste år i denne vegplanen, er det satt av 2 millioner kroner til utbedring av vegen til Seljeåsen. Dette begrunnes med dårlig grunn og stadige utrasninger.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015