Midlertidig vegstenging

i forbindelse med tilrettelegging av nye boligtomter blir veien stengt i krysset Smiveien/ Nyheimveien på Straumen torsdag 26. august. Det kan også skje at vannet blir borte i Smiveien denne dagen.

Krysset Nyheimsveien/Smiveien på Straumen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
I dette krysset på Straumen blir veien stengt torsdag 26. august. Dette er like ved den lille fotballplassen Myre stadion.
 
Sørfold kommune er i gang med å klargjøre en del nye boligtomter på Straumen, blant annet i Bergveien. Av denne grunn blir det en del gravearbeid i området, og torsdag 26. august vil veien bli stengt i krysset Smiveien/ Nyheimveien, som ligger like ved Myre stadion.
 
I utgangspunktet gjelder stengingen kun denne ene dagen, men vi vil komme tilbake med ny informasjon hvis stengingen viser seg å måtte gå over flere dager.
 
I forbindelse med arbeidet kan de også hende at vannet blir borte i noen husstander. – Men dette vil vi i så fall gi særskilt beskjed om til de det gjelder, opplyser avdelingsingeniør Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring.
 
Også i andre deler av Straumen er det lagt ut nye tomter for boligbygging.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015