Tunnelstenging utsettes

På grunn av maskinhavari er sikringsarbeidet i Kobbhammartunnelen på E6 utsatt en uke. Nye stengetider vil bli kunngjort senere.

Veiarbeid i tunnel

Kobbhammartunnelen går mellom Einkråga  (like nord for Kobbelv vertshus) og Elvkroken. Den observante og lokalkjente vil se at dette er en annen tunnel, noen kilometer lenger sør langs E6, der det var sikringsarbeid i september.

Sikringsarbeid i tunnelen må utsettes

Vi har tidligere kunngjort at arbeidet skulle settes i gang 7. oktober og foregå resten av uka. På grunn av maskinhavari blir sikringsarbeidet i tunnelen utsatt en uke, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om veistenging og kolonnekjøring så snart vi har mottatt ny informasjon fra Statens vegvesen om dette.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015