Vei på Helland utbedret

Veien til kirkegården på Helland er nå forsterket og fylt ut. Prosjektet er i tråd med kommunens veiplan, der veier til kirker og kirkegårder er prioritert.

Forsterket og utfylt veistrekning på Helland

Arbeidet avsluttet og veien åpen

For noen uker siden meldte vi om vegstenging på Helland på grunn av veiarbeid fra kirkegården og ca. 800 meter i retning E6.

 Arbeidet er nå avsluttet, og resultatet ble meget bra. Da vi tok dette bildet, hadde det regnet mye i flere dager, men vannet renner godt unna, og veien er uten hull og sølepytter på strekningene som er forsterket. Som vi ser av bildet, er også deler av fjellet i svingen borte.

Bredere vei

Avdelingsingeniør Monica Åsheim forteller at veien er fylt ut og gjort betydelig bredere der det trengtes.

–  Flere steder var den kun 3 meter bred, nå har den en bredde på 4,5 meter, sier hun.

Veien er forsterket med geonett, og deretter er det lagt på grov grus.

Kommunal veiplan

Utbedringen av veien på Helland er i tråd med kommunens veiplan. Der er veier til kirker og kirkegårder blinket ut som prioriterte områder.

Sist oppdatert den 09. september 2015