Veiarbeid på Helland

Veien til kirkegården på Helland skal forsterkes, og det må påregnes ventetid på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00 fra ca. 2. oktober. Dette gjelder de siste 800 meterne før veiens ende.

Vei på Helland

Her langs fjorden på Helland skal den kommunale veien forsterkes.

Grusing og forsterkning

Avdelingsingeniør Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring forteller at det er vanskelig å anslå hvor lang tid arbeidet vil ta, men antyder noen uker.

Det skal legges geonett, og veien skal gruses. Den vil ikke bli stengt, men på dagtid mens det arbeides der må det påregnes ventetid før bilene kan passere.

Dette gjelder mandag – fredag mellom kl. 08.00 og 15.00.

Og det gjelder veistrekningen fra parkeringsplassen ved Helland kapell og 800 meter mot E6.

Sist oppdatert den 09. september 2015