Vedlikehold av veier

I år er det satt av 700.000 kroner til opprusting og vedlikehold av kommunale veier over hele kommunen. 400.000 kroner planlegges brukt på veien til Buvika og resten i nordre deler av kommunen.

Styrkesnes

Asfaltering på den kommunale veien på Styrkesnes står på planen for veivedlikehold i år.

Veiplan
Midlene til vedlikehold og oppgradering av kommunale veier er bevilget som en del av kommunens veiplan.

Politikerne har bedt om en orientering om hvilke områder teknisk/næring har prioritert når det gjelder bruken av de 700.000 kronene, og denne får de som referatsak til kommunestyret 21. juni.

Befaring
Det er foretatt befaring i hele kommunen som grunnlag for å vurdere utbedringsbehovet, og ut fra denne er følgende satt opp:

  • Asfaltering Styrkesnes
  • Skoging langs veien til Sildhopnes
  • Reparasjon av vei øvre Sørfjordmo
  • Grøfting Kobvatn, Mørsvik og Håkjerringnes
  • Masseutskifting på Buvikveien. Her er det et dårlig parti på ca. 800 meter før den gamle søppeltippen. En regner med å få utbedret omlag halvparten av strekningen med 400.000 kroner.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015